história vína

Home/história vína

Príhovor z videokonferencie SVA

11. decembra 2021 sa uskutočnila ďalšia online videokonferencia našej akadémie s témou História vinohradníctva a vinárstva. Pre tých, ktorí sa jej nestihli zúčastniť, prinášame úvodný príhovor príhovor Ing. František Slezák, Csc., riaditeľ SVA Pezinok. Vážení členovia Rytierskeho rádu vína, študenti Vinárskej  akadémie, priatelia a milovníci vína ! Využívam toto vzácne stretnutie a prosím Vás , aby ste si naliali pohár vína z doručeného balíčka, najlepšie víno Rytierskeho rádu   3 Pinoty. Tí, ktorí nemajú vzorku 3 Pinotov, nalejte si pohár svojho obľúbeného vína. Môžem Vás uistiť, že zo zážitku nič nestratíte, pretože komentovanú degustáciu a záznam z videokonferencie Vám pošleme. Niekoľko informácii: 1/ Vinárska ... viac >>

Príhovor z videokonferencie SVA2021-12-15T14:39:59+01:00

História vína

Históriu vína môžeme rozdeliť na obdobie pred naším letopočtom a obdobie nášho letopočtu. Existencia divého viniča, tiež ako vinič lesný - Vitis vinifera silvestris sa pravdepodobne datuje do obdobia 65 mil. rokov pred našim letopočtom. Evolúcia rodu Homo naznačuje, že si naši prapredkovia pred 300 tis. rokmi pravdepodobne rozšírili stravu o plody divého viniča. Pred 8 tis. rokmi odhadujeme vznik prvého vína v Arménsku a Gruzínsku. Obyvatelia tohto územia dorábali víno v hlinených nádobách zakopaných v zemi, tzv. „kvevri“. Asi pred 7,5 tis. rokmi sa v jazyku sanskrt objavilo slovo „vena“, ktoré označovalo víno. Latinčina si neskôr tento názov ... viac >>

História vína2020-03-11T12:50:39+01:00
Go to Top