Covid a víno

Slovenská vinárska akadémia v Pezinku (SVA) sa problematike zdravotných účinkov vína ako z historického hľadiska (Plínius „O víne“ Historia naturalis), tak i z hľadiska najnovších výskumov o pozitívnych účinkoch vína venuje viac ako 12 rokov. Vinárska akadémia sa zúčastnila viacero výskumných úloh (Zachovanie antioxidačných prvkov vo vínach z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti - Víno a zdravie - 2007) a v rámci štúdia sa venovala zdravotným účinkom vína (Fenomén víno, 2010). Súčasná pandemická situácia prináša nový pohľad na vzťah vína ku Covidu 19. Vyberáme niektoré postrehy z rozhovoru s prof. Vladimírom Krčmérym, uverejnenom v časopise VINOTÉKA: V súčasnej dobe tohto vírusového ... viac >>