Obsah prezentácie:

1. Dejiny vinohradníctva a vinárstva vo svete
2. História vinohradníctva a vinárstva na Slovensku

autor prezentácie: Martin HRUBALA, lektor SVA
Malokarpatské múzeum v Pezinku