Medzinárodná konferencia – 30 rokov vinohradníctva a vinárstva na Slovensku

Nahrávam Udalosti

SLOVENSKÁ VINÁRSKA AKADÉMIA PEZINOK poriada Medzinárodnú konferenciu na tému:
30 rokov vinohradníctva a vinárstva na Slovensku
Motto: „Poďme spolu!“

Termín konania: 16. marca 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania: Hotel Vinársky Dom, Holubyho 27, Pezinok

Program:
1.) Uvítanie hostí riaditeľom SVA Pezinok Ing. Františkom Slezákom CSc.
2.) Príhovor
3.) 30 rokov vinohradníctva a vinárstva na Slovensku – Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska
4.) Perspektíva vinohradníctva a vinárstva na Slovensku – doc. Ing. Štefan Ailer PhD., SPU Nitra, Cech vinohradníkov a vinárov SR
5.) Skúsenosti s budovaním vinohradníctva a vinárstva v Čechách – Martin Chlad, prezident Zväzu vinárov Česka
6.) Obedňajšia prestávka
7.) Koreferáty
8.) Symposion o víne
9.) Diskusia

Z podujatia bude pripravený zborník, ktorého závery budú návodom na prácu pri budovaní vinohradníctva na Slovensku.

Vstupné: 30,- €
(platbu zrealizujte na účet TB a.s.: IBAN SK26 1100 0000 0026 6774 0014, VS: 16032023 alebo v hotovosti na mieste)
Svoju účasť potvrďte najneskôr do 13. marca 2023 na e-mail evirs@evirs.sk alebo telefonicky na + 421 336405155.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Ing. František Slezák, CSc., riaditeľ SVA Pezinok

Go to Top