Nadstavbový seminár – Svetové vína (12. – 13.10.2022)

Nahrávam Udalosti

Pozvánka na Nadstavbový seminár II. (Svetové vinohradníctvo a vinárstvo), ktorý sa uskutoční 12. – 13.10.2022

PROGRAM:

Streda 12. október 2022

• 10.00 – 17.00 – Restaurant & Penzión Karolina, Slovenský Grob
Seminár Svetové vinohradníctvo a vinárstvo VÍNA SVETA
(je určený pre študentov SVA, pre členov EVIRS, absolventov SVA Pezinok ako i pre milovníkov vína)
Rekapitulácia: Systematický prístup hodnotenia vína podľa WSET
Prednáška a porovnávacia komentovaná degustácia reprezentatívnych vín: Starý svet – Nový svet
Prednášajúci: Ing. Edita Ďurčová , DipWSET & Weinakademiker – enologička, vinárska konzultantka, obchodníčka s vínom a medzinárodná degustátorka, lektorka SVA
Miesto konania seminára: Restaurant & Penzión Karolina, Vajnorská cesta 2, 902 25 Slovenský Grob

Štvrtok 13. október 2022

• 11.00- 17.00 – Vinárstvo Peter Rajníc, Hrnčiarska 431/8, 902 01 Pezinok
Záverečné skúšky absolventov SVA Pezinok : obhajoba a záverečné skúšky absolventov SVA, ktoré pozostávajú z :
a) odpovede na vybranú otázku zo skúšobných testov
b) predstavenie záverečnej práce a posudok oponenta
c) prezentácia vybraného vína

Zmena programu je vyhradená!

Miesto konania seminára:
12.10. (streda) Restaurant & Penzión Karolina, Vajnorská cesta 2, 902 25 Slovenský Grob
13.10. (štvrtok) Vinárstvo Peter Rajníc, Hrnčiarska 431/8, 902 01 Pezinok

 

CENA:

 • Nadstavbový seminár 12. – 13.10.2019 (Seminár 12.10. a záverečné skúšky SVA) … 90 €
  (V cene je zahrnuté odborný program, skriptá Vína sveta, degustácia vín, občerstvenie, 2 x obed)
 • Seminár Svetové vinohradníctvo a vinárstvo 12.10. … 55 € (odborný program, skriptá Vína sveta, degustácia, obed, coffee-break)
 • Záverečné skúšky … 35 € (odborný program, obed, coffee-break)

Uzávierka prihlášok: 6.10.2022.

Vložné je treba uhradiť pred zahájením kurzu na účet EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav Pezinok, číslo účtu: Tatrabanka, IBAN SK26 1100 0000 0026 6774 0014
Ako variabilný symbol použite prosím dátum kurzu: 1213102022 a pri platbe uveďte svoje meno.

 

 • UBYTOVANIE:
  V prípade záujmu si rezervujte ubytovanie v Restaurant & Penzión Karolina, Vajnorská cesta 2, 902 25 Slovenský Grob, kontakt pre rezervácie: 0918 507 241, 0905 478 264
 • Hotel Vinársky Dom Pezinok, Holubyho 27, 902 01 Pezinok, kontakt pre rezervácie: 0903 501 428,
  www.vinarskydom.sk, hotel@vinarskydom.sk

 


ONLINE PRIHLÁŠKA >>


 

Kontakt – doplňujúce informácie – tel.: 033/640 51 55, 0903 242 172, e-mail: evirs@evirs.sk
Organizátor: SVA Pezinok, EVIRS – Holubyho 4697/28, 902 01 Pezinok

 

 

Počet miest je limitovaný, rezervácia nutná!

 

Go to Top