Rytierska slávnosť Legatfest Hlohovec

Nahrávam Udalosti

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPE /OEVE/ a Európsky vinársky rytiersky stav /EVIRS/ si Vás dovoľujú pozvať na rytiersku slávnosť Legatfest Hlohovec v spolupráci s Cechom vinárov Hlohovecka, o.z.

Podujatie sa uskutoční v meste Hlohovec dňa 28.9.2019.

Slávnostný program :

PROGRAM:
13.30 – Stretnutie vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, Františkánsky kostol
Privítanie hostí s pohárom vínka , malé občerstvenie.
15.00 – Nástup na nádvorí, spoločný presun od Múzea do kostola sv. Michala
15.30 – Rytierska slávnosť so svätou omšou
Slávnostná akreditácia nových hospes Rytierskeho rádu a intronizácia
17.00 – Odvoz účastníkov autobusom na Slávnostnú recepciu na Jašter na Starej hore
17.30 – Zahájenie Slávnostnej recepcie príhovorom prokonzula Eques Richarda Demoviča za OEVE a EVIRS
Za domácich predseda cechu vinárov Hlohovecka, o.z. a člen rytierskeho rádu
Pavol Tutura
18.30 – Slávnostná večera spojená s kultúrnym programom miestnych umelcov
19.30 – Pri tónoch ľudovej hudby degustácia vín od členov cechu vinárov a prijatých
členov EVIRS
23.00 – Ukončenie slávnosti

RSVP: potvrdenie účasti e-mailom do 21.9.2019 – evirs@evirs.sk + tutura.pavol@gmail.com

Dress code: Slávnostné oblečenie zodpovedajúce danej akcii: členovia rádu v slávnostnom obleku tmavej farby (najlepšie tmavomodrý), svetlomodrá košeľa, insígnie a rádová kravata, dámy šatka.

Vstupné na podujatie vo výške 50,- €/osoba je potrebné uhradiť na účet EVIRS:
IBAN SK26 1100 0000 0026 6774 0014, variabilný symbol 28092019, do správy pre prijímateľa meno účastníka a počet hostí.
Nakoľko sa v tomto období v meste Hlohovec konajú hody, ponúkame ubytovanie na Jašteri na Starej hore – objednávka priamo u organizátora Pavla Tuturu, e-mail: tutura.pavol@gmail.com.

 

S rytierskym pozdravom
IN HOREM DEI et IN HONOREM VINI
Prokonzul MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH, VinAk
Prokonzul Senator h.c. Dipl.Ing. Stanislav Kamenár
Emeritný Konzul Senátor h.c. Dipl.Ing. František Slezák
Eques Ján Svíba
Consiliarius Pavol Tutura

Go to Top