autor prezentácie: Ivan Kraus a kolektív
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave