autor prezentácie: Ivan Kraus a kolektív
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

späť na online kurz