Históriu vína môžeme rozdeliť na obdobie pred naším letopočtom a obdobie nášho letopočtu.

Existencia divého viniča, tiež ako vinič lesný – Vitis vinifera silvestris sa pravdepodobne datuje do obdobia 65 mil. rokov pred našim letopočtom. Evolúcia rodu Homo naznačuje, že si naši prapredkovia pred 300 tis. rokmi pravdepodobne rozšírili stravu o plody divého viniča. Pred 8 tis. rokmi odhadujeme vznik prvého vína v Arménsku a Gruzínsku. Obyvatelia tohto územia dorábali víno v hlinených nádobách zakopaných v zemi, tzv. „kvevri“.

Asi pred 7,5 tis. rokmi sa v jazyku sanskrt objavilo slovo „vena“, ktoré označovalo víno. Latinčina si neskôr tento názov upravila na „vinum“ a z tohto základu vzniklo označenie pre víno.

Egyptské označenie amfor sa datuje do obdobia 1,5 tis. rokov a cca v tomto období predpokladáme vznik kultúrnych odrôd viniča.

V období 800 až 600 rokov pred naším letopočtom je obdobím Dionýza v starovekom Grécku. Pestovanie ušľachtilého viniča a zušľachťovanie vína sa tradovalo v Tráckej a neskôr i Etruskej civilizácii v rokoch 600 až 400 rokov.

Historické etapy vína počas nášho letopočtu sú spojené s expanziou Rímskej ríše v období 1. až 6. storočia. Slávny rímsky dobyvateľ a filozof Plinius starší je autorom prírodovedeckej encyklopédie Historia naturalis (77 n.l.) a je autorom známej vety „In vino veritas“ , teda vo víne je pravda.

V 3. storočí sa do histórie viniča zapisuje pápež Urbanus, ktorému zachránil život útek do vinohradov a tým sa Sv. Urban stáva patrónom viniča. Rímsky cisár Markus Aurelius Probus má zase zásluhu na rozšírení pestovania viniča i na územie Slovenska.

V roku 632 n. l. zomiera prorok Mohamed, odporca alkoholu a v tomto období sa z arabského sveta vytráca výroba vína a výroba a užívanie alkoholu.

Základ vinárskych zákonov na území Francie a Nemecka sa datujú do obdobia 8. storočia. Franský cisár Karel Veľký – Charlemagne (748 – 814) vydal mnohé nariadenia ohľadom pestovania viniča. Napr. vinič môže byť pestovaný tam, kde sa na jar roztopí prvý sneh.

Zdroje:
prednáška PhDr. Martin Hrubala, PhD., riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku
Ivo Dvořák, časopis WINE&Degustation 2020