Na Slovensku máme celkovo 6 vinohradníckych oblastí:

  1. Malokarpatská,
  2. Južnoslovenská,
  3. Stredoslovenská,
  4. Nitrianska,
  5. Východoslovenská,
  6. Tokaj.