Program vzdelávacieho procesu Vinárskej akadémie na roky 2023-2024

Slovenska vinárska akadémia v Pezinku organizovala v marci 2023 medzinárodnú konferenciu 30 rokov vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Touto konferenciou sme zahájili nový systém vzdelávania, ktorý je založený na štúdiu materiálov, ktoré vznikli za obdobie od vzniku SVA a mimoriadnych podmienok počas covidoveho obdobia. Program vzdelávania sme zahájili medzinárodnou konferenciou, z ktorej  vznikol jedinečný Zborník, z ktorého vyplynulo niekoľko zásadných a zaujímavých návrhov na zachovanie kultúrneho dedičstva vinohradníctva na Slovensku. Jednou z kľúčových tém Zborníka  je vzdelávací proces, nie iba v kontexte s vinohradníctvom, ale i v širšom zábere vedecko-technického pokroku.

Táto publikácia je súčasťou vzdelávacieho procesu SVA. Vyplnením prihlášky na štúdium a zakúpením Zborníka zahájite štúdium SVA Pezinok. Nakoľko témy prednášok o histórii, pestovaní viniča, výrobe vína, marketingu, gastroenologické snúbenie jedla a vína sú dostupné na našej webstránke, zameriame sa v štúdiu na úvod na hodnotenie vína, zaradenie vína do potravinového kódexu a na najmodernejšie trendy v oblasti ekológie a biodiverzity. Absolvent počas obdobia 2 rokov nazbiera učený počet bodov (100), nasledovným spôsobom:

  1. účasťou na úvodnom seminári „Hodnotenia vína“ – prednáša lektorka Edita Ďurčová – 25 bodov
  2. účasťou na dvoch účelových enogastronomických snúbeniach jedla a vína – organizované cestou SVA alebo akcií EVIRS (napr. Konzulátfest, Legátfest) – 20 bodov
  3. účasťou na seminári „Svetové vína“ – prednáša lektorka Edita Ďurčová – 25 bodov
  4. Spracovaním testov a napísaním záverečnej práce – 30 bodov

Absolvent ukončí štúdium  záverečným pohovorom.

Vzdelávací proces považujeme za rozhodujúci  tak, ako to potvrdili závery konferencie. Pre pochopenie významu vinohradníctva a vinárstva v širšom kontexte je potrebné spolupracovať so štátnou správou a odbornými inštitúciami. Motto konferencie „Poďme spolu“ by malo byť impulzom pre zachovanie kultúrneho dedičstva a nádherného sveta vína.

Pre členov Rytierskeho rádu vína je povinnosťou absolvovať štúdium Vinárskej akadémie. Vyplnením prihlášky a zaplatením vstupného poplatku 95 € sa stávate študentom SVA Pezinok a zároveň i vlastníkom Zborníka.

Medzinárodný Konzulátfest v Bratislave,  ktorý sa konal 17.6.2023 už je súčasťou enogastronomického snúbenia jedla a vína a získavate prvé body v štúdiu na SVA Pezinok. Po uhradení vstupného poplatku 95 €, Vám budú zaslané okruhy otázok záverečných prác, z ktorých si môžete vybrať. Nové témy na záverečné práce vyplynuli aj z akútnych problémov slovenského vinohradníctva a vinárstva, o ktorých sa dočítate v Zborníku a môžete byť súčasťou ich riešenia.

Zároveň Vám bude zaslaný harmonogram prednášok (účasť a konzumné na prednáškach nie je zahrnutá v cene vstupného poplatku) a akcií, za ktoré budete získavať body, aby ste zvládli štúdium vinárskej akadémie do dvoch rokov.

Štúdium SVA Pezinok je otvorené širokej verejnosti, nakoľko sme si dali za cieľ formovať konzumenta vína k vlastenectvu a hrdosti, pretože slovenské víno má svetovú úroveň a jeho umiernená konzumácia pomôže zachovať kultúrne dedičstvo  vinohradníctva a vinárstva na Slovensku.

SALVE VINI

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI