Hlavným cieľom SLOVENSKEJ VINÁRSKEJ AKADÉMIE je vzdelávanie v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ponuke vinohradníckych a vinárskych produktov. Naše vzdelávacie moduly sú akreditované v zmysle vzdelávacieho systému ECVET a platné v prvom rade v partnerských štátoch projektu, t.j. v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.

Absolventi získajú titul VinAk – vinársky akademik.

Špecifickými cieľmi sú:

 • zavedenie systému (transparentnosti) do odborného vzdelávania v oblasti vinárstva a vinohradníctva,
 • ďalšie posilnenie a udržanie kultúrneho dedičstva vinárskych regiónov ako aj podpora a rozvoj turistického ruchu na Slovensku,
 • podpora medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a vytvorenie medzinárodného tímu expertov,
 • testovanie vzdelávacích modulov v praxi organizovaním školiacich aktivít.

Cieľové skupiny:

 • malé a stredné podniky v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • podnikatelia v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • učitelia v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • študenti v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • verejná správa v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • súkromní experti v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • pracovníci výskumu v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • sociálni partneri v oblasti vinohradníctva a vinárstva

Lektori projektu:

 • Ing. František Slezák, CSc. – riaditeľ SVA
 • Ing. Edita Ďurčová
 • Ing.Štefan Ailer, PhD.
 • Ing. Tibor Ruman, CSc.
 • Ing.Gabriela Vojteková, CSc.
 • Ing. Vladimír Mrva
 • Peter Matyšák
 • PhDr.Martin Hrubala, PhD.

Realizátor projektu:
Európsky Vinársky Rytiersky Stav – EVIRS
ADAM: Projekt č.: LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100528
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3180

Partneri Projektu:

 • Weinakademie RUST
 • Poľnohospodárska univerzita NITRA
 • Mendelova Univerzita Brno – Lednice
 • Malokarpatská komunitná nadácia REVIA