SVA Pezinok v rámci svojho online vzdelávania úspešne zrealizovala ďalšiu videokonferenciu. Uskutočnila sa 21.6.2021 a jej témou boli slovenské novošlachtence, ktoré osobne predstavila aj ich autorka – Ing. Dorota Pospíšilová, PhD.

Videokonferenciu doplnenú ochutnávkou vín z novošľachtencov viedla enologička a lektorka SVA Pezinok – Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA. Prihlásení účastníci tejto výnimočnej videoprezentácie mali možnosť spoznať historiu kríženia, charakteristické vlastnosti jednotlivých odrôd a degustovaných vín z nich vyrobených, alebo aká je ich pestovateľská perspektíva. Záverom degustácie vzdali účastníci potleskom hold celoživotnej práci pani Pospíšilovej a Rytiersky rád vína ju navrhol na medzinárodné ocenenie.

Salve vini!

Ing. František Slezák, CSc.
Pezinok, jún 2021