Slovenská vinárska akadémia Pezinok® (SVA) vznikla v roku 2008 a je súčasťou vzdelávacieho procesu Rytierskeho rádu vína o. z. EVIRS®. Za obdobie 12-ročnej činnosti absolvovali štúdium SVA nielen členovia Rytierskeho rádu vína, vinári, vinohradníci, ale i milovníci vína z celého Slovenska a Moravy. Základný kurz absolvovalo viac ako 300 študentov a akadémiu s titulom VinAk. ukončilo 38 absolventov.

Vinárska akadémia spolupracuje s rakúskou Weinakademie v Ruste, s Mendelovou univerzitou – katedrou vinohradníctva v Lednici a s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Lektorský kolektív horeuvedených inštitúcii vedie Ing. František Slezák, CSc. spoločne s Ing. Editou Ďurčovou, DipWSET & Weinakademiker.

V marci 2020 sa mala uskutočniť medzinárodná konferencia s prednáškou jubilantky Ing. Doroty Pospišilovej, CSc. a prof. Pavla Pavlouška, PhD. Žiaľ, mimoriadna situácia týkajúca sa pandémie koronavírusu prekazila zahájenie štúdia 13. ročníka vinárskej akadémie, a preto sme sa rozhodli zahájiť štúdium formou online kurzu.

Chceme postupne sprístupniť vybrané prednášky našich lektorov, ako pre prihlásených účastníkov základného kurzu, tak i pre širokú verejnosť. Po odprezentovaní niektorých vybraných tém a po skončení karantény sa následne uskutoční avizovaná medzinárodná konferencia a kurz „Vstup do sveta vína“ s Ing. Editou Durčovou.

Salve vini! A veľa úspechov pri štúdiu Vinárskej akadémie vám želá

Ing. František Slezák, CSc.