téma: Slovenské novošľachtence viniča

Seminár vedie: Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA
Hosť podujatia: Ing Dorota Pospíšilová, PhD.

termín: 21. júna 2021 (pondelok)

    -------
    Zaslaním tejto prihlášky súhlasím v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním mojich osobných údajov Slovenskou vinárskou akadémiou (SVA) Pezinok. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške je udelený na dobu 5 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu evirs@evirs.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu SVA Pezinok - Holubyho 4697/28, 902 01 Pezinok. Zároveň súhlasím so zaradením mojej e-mailovej adresy do databázy SVA Pezinok a so zasielaním informácií o jej aktivitách a podujatiach.
    -------