Slovenská vinárska akadémia Pezinok zahájila po ukončení pandémie a videokonferenciách štúdium „Základného kurzu“ témou „Senzorické hodnotenie vín“.

Riaditeľ SVA Ing. František Slezák, CSc. otvoril kurz a vysvetlil pokračovanie štúdia a jeho ukončenia záverečnými skúškami v roku 2022.

Lektorka SVA Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA sa v dopoludňajšej prednáške zaoberala Senzorickou analýzou a hodnotením vín podľa WSET.

Po teoretickej časti boli hodnotené vybrané vína Müller Thurgau, Pinot gris, Ryzling rýnsky, Chardonnay, Cabernet Sauvignon a Cuvée Nitria.

Na záver boli hodnotené červené vína Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon a Pinot noir.

Po dvoch rokoch online štúdia boli zadané úlohy spracovania testov ZK a zadanie záverečných prác. Základného kurzu sa zúčastnilo 16 študentov.