autor prezentácie: Ing. Štefan Ailer, PhD.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI, SPU v Nitre