Rytiersky rád vína každoročne v decembri prijíma do Klubu rytierov vína nových členov, ktorí splnili požadované kritériá – absolvovali štúdium Vinárskej akadémie, dosiahli titul Eques de Vino, následne boli uvedení do Heraldického almanachu Ministerstva vnútra SR a majú registrovaný rodový erb.

Herold Slovenska Ladislav Vrtel s riaditeľkou odboru Ministerstva vnútra SR vykonali akt prijímania do Klubu rytierov vína EVIRS. Slávnostné odovzdávanie sabrážneho meča si prevzalo 15 adeptov:

 • Demovič Richard,
 • Ivanov Marián,
 • Motyka Karol,
 • Hažír Dušan,
 • Miškolci Dušan,
 • Vajzer Andrej,
 • Mistrík Juraj,
 • Plunár Jaroslav,
 • Greč Viktor st.,
 • Jakubec Vincent,
 • Blaškovič Eugen,
 • Lacko Ivan,
 • Skala Helmut (člen senátu OEVE z Eisenstadtu),
 • Derhaschnig Josef,
 • Jenei Josef.

Slávnostnému ceremoniálu predchádzal kultúrny program v Zlatej sále Kataríny Pálfy v ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK. Emeritný konzul František Slezák a dvaja prokonzuli Richard Demovič a Stanislav Kamenár zahájili oficiálny program sabrážou sektu OPUS zo Zámockého vinárstva v Pezinku, otváracou formulkou „COLOR, ODOR, SAPOR“ a hymnou SALVE VINI.

Prvým bodom programu bolo predstavenie a odovzdanie ceny zakladajúcim členom Rytierského rádu vína na Slovensku. Sošku z dielne Mgr.Art. Achilleasa Sdoukosa obdržali emeritný konzul František Slezák, prokonzul Stanislav Kamenár a emeritný prokonzul Ivan Rod. „Noblesse oblige“ je ústredné motto tohto ocenenia.

V kultúrnom programe vystúpil operný spevák Remenár za doprovodu gitaristky, študentka operného spevu Vladka Lesňaková a na záver aj operný spevák Miroslav Dvorský.

Následne prokonzul Richard Demovič odovzdal čestné členstvo Rytierskeho rádu vína významným osobnostiam. Profesorovi Ivanovi Krausovi za prínos pri výskume geologického podložia vinohradov, hlavne v Malokarpatskej oblasti, ako aj určenie vhodných odrôd viniča v rámci terroir-u. Ďalším oceneným bol jubilant Milan Ružek (90 r.) za celoživotný prínos ako turistický sprievodca, značkár a samozrejme milovník vína. Ocenenie si prevzal aj operný spevák Miroslav Dvorský za prínos na kultúrnych podujatiach EVIRS-u.

Na tomto podujatí sa odovzdávajú čestné dekréty aj pri príležitosti životných jubileí. V tomto roku ich obdržali Dušan Argaláš, Jozef Kocanda, Milan Rojček, Peter Szell, Andrej Vajzer, Ján Jasovský a Ján Svíba.

Následnú slávnostnú večeru obohatili vína od Petra Rajnica a vína zo Zámockého vinárstva v Pezinku. Celý večer, tak ako každoročne, sprevádzala podujatie ľudová hudba zo Šenkvíc – Šenkvická kapela. Členovia Rytierského rádu vína sa tiež zapojili do speváckeho doprovodu. Aj majiteľ zámku – Štefan Šimák, ako čestný člen Rytierského rádu vína, si rád s nami zanôtil.

Salve vini
In honorem dei et in honorem vini

Viac fotografií z podujatia >>